9860

Coaching menadżerski, biznesowy, executive

Istotą coachingu jest pomaganie osobomom w rozwiązywaniu problemów i w przekładaniu nabytej wiedzy na rezultaty przedsiębiorstwa. Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu ograniczeń oraz ułatwianie funkcjonowania w zespole.więcej

Coaching indywidualny, life coaching

Zastanawiasz się, jaką drogę wybrać? Chcesz rozwinąć swoje kompetencje? Brakuje ci czasu na poszukiwanie i sprawdzenie różnych metod? Stoisz przed wyzwaniem? Ta propozycja może być dla Ciebie.więcej

Coaching zespołowy

Twoja organizacja przechodzi zmiany? Twoja organizacja chce się rozwijać? Twój zespół stoi przed nowymi celami lub ma te cele określić? Potrzebujesz nowych narzędzi wspierających zarządzanie? Proponujemy coaching zespołowy. Coaching zespołowy jest ciekawą alternatywą dla szkoleń. To sposób pracy z zespołem, w którym coach, najczęściej zewnętrzny, wspiera zespół w podnoszeniu jego efektywności – zadaniowej i relacyjnej. więcej

Pigułki wiedzy

W tym miejscu prezentujemy e-booki na temat coachingi i pracy coachingowej. Informacje są dystrybuowane bezpłatne i służą celom edukacyjnym. UWAGA! Nie mogą być wykorzystywane komercyjnie.więcej