10420

Zarządzanie projektami

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie zarzadzania i rozliczania projektów finansowanych z różnych źródeł. Realizujemy kompleksowe zarządzanie projektami, uwzględniając uwarunkowania biznesowe, prawne i techniczne. Wiele organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu.  Każdemu Klientowi rekomendujemy dobór właściwych...więcej

Doradztwo biznesowe

Oferujemy doradztwo na każdym etapie rozwoju firmy. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych (na inwestycje i działania tzw. miękkie) oraz innych form finansowania działalności. Usługi doradcze i konsultingowe oferowane przez naszą firmę dotyczą m.in.: opracowania biznes planów opracowania strategii marketingowych, ZZL, innych doradztwem dla start-upów zarządzeniem personelem wdrażaniem rozwiązań Lean Office (optymalizacja biznesu) więcej

Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa MŚP - Akademia Menedżera

USŁUGI DORADCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MŚP Celem przeprowadzenia diagnozy rozwojowej  jest wykonanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa MŚP ze szczególnym uwzględnieniem strategii personalnej i planu rozwoju kadry menedżerskiej. Diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa MŚP - Akademia Menedżera MŚP może być dofinansowana (za pośrednictwem operatorów) wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro-, małych- lub średnich...więcej

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych (na inwestycje i działania tzw. miękkie) oraz innych form finansowania działalności. Nasze, ponad 13 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy, rozliczaniu i zarządzaniu projektami jest gwarancją profesjonalizmu i znajomości tematu. Nasi eksperci powoływani są do Komisji Oceny Projektów i w sposób aktywny uczestniczą w działaniach opiniujacych rozwiązania w zakresie wykorzystywania funduszy w Polsce. Naszymi...więcej