9860

Mediacje realizowane w Ośrodku

W styczniu 2016 roku nastąpiła zmiana przepisów dot. mediacji. Ustawodawca wprowadził obowiązek informowania już w pozwie czy strony podjęły próbę mediacji (...) przed skierowaniem sprawy do sądu (art.187 w paragraf 1 pkt 3 kpc ). Od tej pory formalną częścią każdego pozwu czy wniosku wszczynającego sprawę staje się informacja o tym czy strony podjęły działania związane z...więcej

Nasi Mediatorzy

Mediatorzy rekomendowani przez nasz Regionalny Ośrodek Mediacji fundacji Międzynarodowy Instytut Rozwoju "Synergia" pracują zgodnie ze Standardami Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediacyjnego uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości .We wnioskowanych sprawach są osobami neutralnymi wobec...więcej

O Ośrodku Mediacji

Jesteśmy Regionalnym Ośrodkiem Mediacji działającym przy Międzynarodowym Instytucie Rozwoju "Synergia". Proponujemy wsparcie w rozwiązywaniu różnego typu konfliktów poprzez mediacje sądowe i pozasądowe. Od ponad 10 lat nasi specjaliści pracując zawodowo w różnych organizacjach/instytucjach szerzą ideę dialogu i sztuki rozwiązywania konfliktów w przekonaniu, iż pokojowe...więcej

Kodeks etyczny i standardy pracy mediatora

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości przedstawia:KODEKS ETYCZNY MEDIATORA. Kodeks został w maju 2008 r. Celem przyświecającym Kodeksowi jest promowanie najwyższych standardów etycznych wśród polskich mediatorów, budowanie wiarygodności zawodu mediatora wśród stron mediacji i szerokiej opinii publicznej, a...więcej