51 mln

Dlaczego my?

Kompetencje wspierają rozwój

Realizując przedsięwzięcia biznesowe z różnych dziedzin, jesteśmy świadomi, iż największym kapitałem firm są ich pracownicy. Stosując naszą misję wspieramy rozwój poszczególnych osób oraz całych firm na różnych płaszczyznach działania. Stawiamy na rozwój kompetencji, zaufanie oraz rozwój świadomości i odpowiedzialności biznesowej i społecznej. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, a projekt przez niego realizowany – jak nasz własny. 

W trakcie realizacji zleceń kierujemy się następującymi wartościami:

 … budując trwałe relacje z klientami oparte na zaufaniu.

 

Przy realizacji projektów oddelegowany współpracownik PETRA CONSULTING, w celu określenia optymalnych warunków wspólpracy

1)  Bada potrzeby klienta

2) Uzgadnia zakres odpowiedzialności w ramach projektu

3) Przedstawia do zatwierdzenia plan działania / ofertę współpracy

4) Realizuje projekt

5) Prowadzi monitoring realizowanych działań.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego nasze wynagrodzenie jest adekwatne do skali realizowanego przedsięwzięcia. 

 

Cały czas rozwijamy się dla naszych klientów. Posiadamy certyfikaty: