51 mln

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją. To specjaliści, którzy doskonalili swoje kompetencje i pogłębiali znajomość różnych sektorów w ciągu długoletniej współpracy przy kompleksowych projektach. Dzięki połączeniu umiejętności i ciekawych nowatorskich pomysłów potrafimy maksymalnie wykorzystać nasz potencjał. Projekty, które tworzymy są efektem współdziałania i synergii, dzięki czemu powstają oryginalne pomysły, niezwykle dbające o każdy szczegół.

Aleksandra Skibińska

Aleksandra Skibińska

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy, trenerka, doradca

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Studiów Podyplomowych z zakresu: Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny na Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia. Ukończyła Studium Umiejętności Psychospołecznych (przygotowujący m.in. do prowadzenia treningów, szkoleń). W 2017 roku ukończyła studia w obszarze doradztwa zawodowego. Posiada uprawnienia do prowadzenia badań kompetencji Obrazkowym Testem Zawodów Martina Achtnicha. Od początku 2015 roku związana z Petra Consulting na stanowisku specjalista ds. pozyskiwania funduszy, trener/doradca. Jako konsultant uczestniczy we wdrożeniu filozofii Kaizen, oraz podstawowych narzędzi Lean Office w firmach usługowych. Ma wieloletnią praktykę jako Audytor, w kontrolowaniu i wdrażaniu zmian w wizualizacji jak również w obszarze marketingu. Pasjonatka i wizjonerka praktycznych rozwiązań. Wiele jej ulepszeń zostało wdrożonych w życie. Wyznaje dokrynę małych kroków w kierunku samodoskonalenia. Nie boi się wyzwań - jest osobą otwartą i zaangażowana. Jej pasją są ludzie, góry i fotografia. Jest zwolenniczką stwierdzenia „Jeśli czegoś chcesz znajdziesz sposób, jeśli czegoś nie chcesz znajdziesz powód”. 

Jako trener Petra Consulting, realizuje szkolenia:

 • z kompetencji miękkich: asertywność, autoprezentacja, komunikacja
 • aktywne metody poszukiwania pracy
 • standaryzacja w obsłudze klienta
 • Lean Office, Kaizen
 • narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym

Jest egzaminatorem i trenerem VCC w obszarach:

 • Lean Office
 • Trener
 • Techniki Sprzedaży

Sylwia Petryna

Sylwia Petryna

Dyrektor Zarządzający Petra Consulting

Doświadczony trener biznesowy i praktyk zarządzania projektami (m.in. Certyfikat Prince2 Practitioner). Jest mediatorem w sprawach sądowych oraz pozasądowych (specjalizacja: mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze). Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie (jest akredytowanym coachem ICF - w trakcie PCC) oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. Ekspert w ramach RPO w latach 2007-2013, ekspert w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, RPO Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne), POWER w nowej perspektywie unijnej. Praktyk z dziedziny funduszy europejskich, jest autorem wielu projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć w ramach RPO, PO IG, POIŚ, PROW, POKL, FIO, Fundusze Norweskie, Granty, biznes planów finansowanych z kredytów bankowych.

Autorka modelu kompetencji trenerskich PETRA. Zrealizowała ponad 9000 godzin szkoleniowych i ponad 2000 godzin coachingowych. W latach 2004 – 2015 pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 30 mln PLN. Od wielu lat zajmuje się rozwojem pracodawców i pracowników. Jest Praktykiem Kaizen. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • coaching
 • sprzedaż
 • zarządzanie projektami
 • pozyskiwanie funduszy
 • Lean Office, Kaizen
 • przedsiębiorczość

Jest trenerem i egzaminatorem VCC w obszarach:

 • Lean Office
 • Zarządzanie projektami
 • Trener
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej 
 • Menedżer
 • Coaching
 • Techniki sprzedaży
 • Pracownik HR
 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Sara Lewandowska

Sara Lewandowska

Koordynator / asystent projektów

Wykształcenie ekonomiczne. Posiada certyfikat w Zarzadzaniu projektami w standardzie VCC. Ma doświadczenie zawodowe związaną z obsługą księgową oraz optymalizacją procesów usługowych i produkcyjnych. Od kilku lat związana z realizacją projektów i tych finansowanych ze środków prywatnych, czy też publicznych / unijnych. Odpowiada za kwestie zwiazane m.in. z:

 • obsługą projektów, w tym koordynowanie, monitorowanie i rozliczanie
 • obsługą rozliczeń w ramach Bazy Usług Rozwojowych
 • analizą finansową

W Petra Consulting od 03.2018 - tak więc jest to nasza nowa koleżanka :) Jest egzaminatorem VCC w obszarze:

 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Romana Kolasińska

Romana Kolasińska

Specjalista ds. obsługi klienta

Przez kilka lat związana z Automotive, była również m.in. koordynatorem w Agencji Zatrudnienia. Posiada certyfikat w Zarzadzaniu projektami w standardzie VCC. Odpowiada za kwestie zwiazane m.in. z:

 • obsługą klientów w Petra Consulting
 • obsługą szkoleń, w tym realizowanych w ramach Bazy Usług Rozwojowych
 • rekrutacją uczestników do projektów realizowanych przez Petra Consulting

Również nowa koleżanka w zespole Petra Consulting :) Coś mamy szczęście do kobiet - tym bardziej, że to najlepsze kawiarka w mieście :)

Robert Siwek

Robert Siwek

Szef Działu Graficznego

Od kilku lat związany z grafiką komputerową, marketingiem i reklamą. Z wykształcenia plastyk i specjalista ds. reklamy. Ukończył wiele szkoleń związanych z grafiką komputerową. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów graficznych. Specjalizuje się w opracowywaniu wizerunku firm, w szczególności jego pasja ukierunkowana jest na tworzenie logo, symboli i plastycznych przekazów graficznych. Od początku współpracy dba o wizerunek graficzny naszej firmy. Zdobył kompetencje Menadżera Projektów IT. Posiada 5 letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów realizowanych przez Petra Consulting - zwłasza w obszarze wykorzystania narzędzi IT (portale internetowe, platformy e-learningowe, e-usługi itp.).

Zarządza marką naszej firmy Petra Creator

Kinga Miśkiewicz

Kinga Miśkiewicz

Trenerka Petra Consulting, wokalistka, lektorka i psycholog

Absolwentka wydziału wokalnego Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Warszawie, psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, studium podyplomowego Kształcenie Głosu i Mowy oraz Przygotowania do Prowadzenia Zajęć z Emisji Głosu - także w SWPS. Od 2016 roku certyfikowany trener Vocational Competence Certificate oraz Certificate of Vocational Qualification.

Założycielka strony i bloga dotyczącego rozwijania potencjału własnego głosu - www.wokalistyka.pl

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na scenie (śpiew solowy, chórki) oraz studyjnej (jako lektorka radiowa i telewizyjna oraz jako wokalistka sesyjna). Laureatka ogólnopolskich konkursów piosenki, np. „Pamiętajmy o Osieckiej”. Koncertowała m. in. w radiowej Trójce, TVP 2, TVN, TV Polsat, Teatrze na Woli i in. Na swoim koncie ma kilka wydanych albumów oraz współpracę z wieloma artystami. Jako trenerka Petra Consulting realizuje szkolenia:

 • emisja głosu

Mariola Kruszyńska

Mariola Kruszyńska

Doradca, ekspertka, trenerka Petra Consulting

Doświadczony trener i doradca z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej. Jest mediatorem w sprawach sądowych oraz pozasądowych (specjalizacja: mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze). W 2001 roku ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w dziale księgowości. Posiada także siedmioletnią praktykę pełniąc funkcję Dyrektora finansowego w wałbrzyskiej spółce z o.o. z branży teleinformatycznej. Od 2004 roku zarządza organizacją pozarządową oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W wolnym czasie tworzy analizy finansowe, studia wykonalności oraz strategie rozwojowe. Bardzo bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, innowacyjnych oraz związanych z opieką żłobkową i przedszkolną. Od kilku lat ciągle poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach doskonalących. Jej konikiem zawodowym są finanse publiczne stąd też ukończone studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Kontroli zarządczej i audytu w sektorze publicznym. W życiu zawodowym kieruje się przede wszystkim profesjonalizmem. W latach 2004 – 2013 pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej na kwotę ponad 37 mln PLN oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 50 mln PLN. Jest Praktykiem Kaizen oraz metodykiem zarządzania PRINCE2. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • zarządzanie projektami
 • pozyskiwanie funduszy
 • przedsiębiorczość
 • narzędzia Lean Office
 • filozofia Kaizen

Jest trenerem i egzaminatorem VCC w obszarach:

 • Lean Office
 • Zarządzanie projektami
 • Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

Marzena Stokłosa

Marzena Stokłosa

Trenerka, ekspertka, doradca Petra Consulting

Menadżerka z kilkunastoletnim doświadczeniem, ukończyła Wydział Zarządzania i Informatyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i kontroli finansowej, audytu wewnętrznego, Lean Management, menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikaty Ministerstwa Finansów: księgowy oraz audytor wewnętrzny.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmą o złożonej strukturze organizacyjnej, rozproszonej terytorialnie, zatrudniającej ponad 1000 pracowników. Jest praktykiem w dziedzinie HR oraz specjalistą w obszarze zarządzania procesowego, szczupłego zarzadzania – Lean Management. Posiada umiejętność tworzenia wartości dla klienta, odchudzania procesów, eliminowania zbędnych strat, mapowania strumienia wartości dla złożonych struktur organizacyjnych. Ma ponad 10 letnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów procesowych, szacowaniu ryzyk, prowadzeniu monitoringu wdrażanych rekomendacji, kontroli zarządczej. Posiada znajomość sfery finansów publicznych, zarządzania księgowością, finansami i podatkami, tworzenia planów finansowych, budżetu zadaniowego, sporządzania i kontroli sprawozdań finansowych, controllingu, audytu działalności.

Od 2017 roku certyfikowany trener Petra Consulting

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • zarządzanie personelem, w tym szkolenia menadżerskie
 • skuteczna komunikacja w zespole
 • przedsiębiorczość
 • narzędzia Lean Office
 • filozofia Kaizen

Jest również trenerem i egzaminatorem VCC w obszarach:

 • Lean Office
 • Menadżer
 • Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych
 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych
 • Pracownik HR

Anna Kaczalska

Anna Kaczalska

Trenerka Petra Consulting, mediatorka, coach PCC

Akredytowany coach Międzynarodowej Federacji Coachingu (PCC ICF – Professional Certified Coach International Coach Federation). Członek ICF Global, członek Komisji Rewizyjnej ICF Poland, vice – dyrektor Poznańskiego Oddziału ICF Polska.
Trener biznesu – certyfikowany trener i egzaminator VCC (Vocational Competence Certificate).
Mediator – certyfikowany mediator sądowy (wpis na liście mediatorów sądowych) oraz pozasądowy.
Absolwentka Marketingu i Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
Coaching i mediacje traktuje jako sposób ciągłego doskonalenia zawodowego i osobistego, uzupełniając oba obszary o regularne superwizje. Szczególną uwagę poświęca etyce – traktuje ją jako kluczowy element biznesowy oraz  edukacyjny. Jako mentor dla coachów i kandydatów na coachów towarzyszy w zdobywaniu kolejnych etapów wykształcenia zawodowego w tym akredytacji.
Specjalizuje się w coachingu relacji (partnerskich, małżeńskich, rodzinnych). Doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi zaowocowało wypracowaniem autorskiego programu: ”Coachingowy trening relacji – Zostańmy Razem”, którego celem jest  poprawa jakości wzajemnych relacji oraz wsparcie w wypracowaniu nowego, dojrzałego sposobu funkcjonowania w związku.

Prywatnie – szczęśliwa żona, spełniona mama. Pasjonatka nurkowania oraz egzotycznych podróży.

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • coaching,
 • kompetencje menadżerskie,
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne),
 • sprzedaż

Jest trenerem i egzaminatorem VCC w obszarach:

 • coaching

Justyna Czempik

Justyna Czempik

Trenerka Petra Consulting, coach PCC

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Akredytowany coach w  International Coach Federation na poziomie PCC. Mentorka i superwizorka. Akredytowany trener VCC jak również Instruktorka Jogi. 
Specjalizuje się w szkoleniach dot. treningów interpersonalnych, warsztatów rozwojowych, coachingu (w tym mentoring i superwizja), facylitacji, działań twórczych oraz szkoleń z zakresu kompetencji  społecznych. 
Posiada doświadczenie w prowadzeniu różnorodnych grup, zarówno co do wielkości, wieku, profilów zawodowych, poziomu wykształcenia jak i ze względu na ich strukturę. Pracowała zarówno z inżynierami czy informatykami jak i artystami. Współtworzyła rodzinną firmę związaną nowymi technologiami oraz była menadżerem zespołu muzycznego.

Od wielu lat kształci trenerów, superwizje ich pracę oraz wspiera w rozwoju kompetencji trenerskich

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • treningi interpersonalne
 • warsztaty rozwojowe
 • coaching (w tym mentoring i superwizja)
 • facylitacja
 • działania twórcze
 • szkolenia z zakresu społecznych kompetencji (integracja i komunikacja interpersonalna, etyka – świadomość wartości, kontakt w sytuacji pomagania, radzenie sobie ze stresem, negocjacje)
 • joga Nidra

Jest trenerem i egzaminatorem VCC w obszarach:

 • coaching
 • trener

Anna Kozak

Anna Kozak

Trenerka Petra Consulting, coach

Posiada 14 letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej. Od 5 lat certyfikowany coach w International Coach Federation. Realizator „Szkoły dla rodziców i wychowawców”, programu profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanym na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz wychowawców i nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą (program rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej). Jako wykładowca prowadzi zajęcia w obszarze komunikacji intra i interpersonalnej, rozwoju i doskonalenia zawodowego pracowników oraz zarządzania talentami w organizacjach. 

Od 2018 roku certyfikowany trener Petra Consulting

Pracuję w oparciu o dialog i budowanie autentycznych relacji oraz pogłębianie samoświadomości i refleksji nad celami wychowania, wartościami oraz własną postawą wychowawczą. Jej motto: Uczynić niemożliwe możliwym, możliwe łatwym, łatwe eleganckim.

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • warsztaty dla rodziców i wychowawców
 • szkolenia przeprowadzenie klienta przez proces zmiany
 • warsztaty rozwojowe
 • coaching rodzicielski
 • coaching wspierający
 • kompetencje menadżerskie
 • sprzedaż, obsługa klienta, standaryzacja w obsłudze klienta
 • umiejętności miękkie (asertywność, komunikacja, stres i inne)

Artur Płonka

Artur Płonka

Trener, ekspert Petra Consulting

Ekspert w zakresie sprzedaży i negocjacji. Trener z 20 - letnim doświadczeniem zawodowym. Coach sprzedaży. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat zdobywał szerokie kompetencje zawodowe w zakresie sprzedaży, zarządzania oraz negocjacji. Od 2000 roku specjalizuje się w szkoleniach związanych zarówno z procesami sprzedażowymi jak i zarządczymi. Twórca autorskiego szkolenia: „Nie przynoś domu do pracy, czyli jak budować relację w domu i rodzinie, aby ich negatywne skutki, nie przenosiły się na postawę i wydajność w pracy oraz dawały wewnętrzne zadowolenie i spokój”. Z wieloma klientami współpracuje kompleksowo prowadząc procesy restrukturyzacji firm w zakresie zarządzania sprzedażą jak również organizacji działów handlowych. Prowadzi praktyczne warsztaty podczas których wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki sprzedażowe. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • sprzedaż, obsługa klienta

Sylwiusz Wlaźlak

Sylwiusz Wlaźlak

Trener, ekspert Petra Consulting

Ekspert w zakresie strategii reorganizacji i budowania działów handlowych. Twórca praktycznych narzędzi wdrożeniowych z zakresu planowania i realizacji sprzedaży opartych na koncepcji zarzadzania przez cele. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie jako osoba odpowiedzialna za politykę handlową największych polskich firm branży FMCG (m.in. Tymbark, Lubella, Mokate) oraz wysokie kompetencje w obszarze zarządzania działem handlowym, opracowywaniu strategii i planów sprzedaży oraz nadzorze nad ich realizacją. Ekspert w zakresie inicjowania i podejmowania decyzji zmierzających do maksymalizacji wyników sprzedaży, pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymywania dobrych relacji z aktualnymi partnerami biznesowymi. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, trener wewnętrzny i coach wyspecjalizowany w coachingu narzędziowym i handlowym. "Firmę tworzą ludzie, a ja miałem przyjemność pracować z najlepszymi w swojej branży"

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • sprzedaż, obsługa klienta

Jest trenerem VCC w obszarach:

 • Techniki sprzedaży

Katarzyna Jaszewska-Piotrowska

Katarzyna Jaszewska-Piotrowska

Trenerka, coach Petra Consulting

Posiada 11 letnim doświadczenie – ponad 5000 godzin szkoleniowych i 5000 godzin pracy terapeutycznej. Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener PTP, mediator. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie” „Zero obojętności ZOSiA”, „Razem w szkole”. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i instytucji w sektorze publicznym. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich głównie z coachingu, komunikacji, obsługi klienta, zarządzania personelem, radzenia sobie ze stresem, zarządzania konfliktem. Prowadzi  działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie. Obecnie współtworzy i zarządza Europejską Fundacją Inicjatyw Psychospołecznych Pro salute. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • coaching

Jest trenerem i egzaminatorem VCC w obszarach:

 • Trener

Marzena Olszewska

Marzena Olszewska

Trenerka Petra Consulting

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe z Arteterapii w Polskim Instytucie  Ericksonowskim w Łodzi, Kurs Arteterapii I i II stopnia metodą KORART, seminarium w metodzie psychodramy według Moreno organizowany przez Polski Instytut Psychodramy w Krakowie, warsztaty Kompetencje plastyczne nauczyciela i terapeuty zajęciowego w Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA we Wrocławiu.  Brała udział w licznych treningach aktorskich, happeningach, przedstawieniach i konkursach jako aktor amator w Teatrze  Niezależnym Freeday w Krakowie. Prowadziła zajęcia teatralne z dziećmi ze szkoły podstawowej oraz zajęcia integracyjno-artystyczne dla dzieci w ramach projektu wymiany międzykulturowej Brave Kids. Zajmuje się animacją i arteterapią rozwojową dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie dramą stosowaną, psychodramą, plastykoterapią oraz biblioterapią. Jest wykładawcą z arteterapii na Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Jako trener Petra Consulting, realizuje szkolenia:

 • z kompetencji miękkich
 • ARTE – zabawy dla przedszkolaków - warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z zabaw arteterapeutycznych

Filip Żurakowski

Filip Żurakowski

Trener, doradca Petra Consulting

Trener biznesu o dużym doświadczeniu i dorobku. Tajniki zawodu trenera poznawał ucząc się nie tylko od trenerów polskich, lecz także francuskich, hiszpańskich i brytyjskich. Szkolił m.in. pracowników takich firm, jak Grupa ATLAS, Marsan, Sewera, CMB, Nomi, Bimat, Intertop, Górażdże Cement, Impel, Stolgraf, Polskie Hurtownie Budowlane, Polskie Składy Budowlane, Merkury, Teta, Koelner.

Jest ekspertem w zakresie najnowszych technik zarządzania firmą. Propaguje takie koncepcje i metody jak empowerment, reawakening, kaizen. Prowadząc treningi i warsztaty sprzedażowe specjalizuje się w sprzedaży synergistycznej. Szkoląc sprzedawców sklepów, salonów sprzedaży, marketów, hurtowni, sieci sprzedażowych  - kładzie nacisk  na partnerstwo i budowanie trwałych relacji z klientem  oraz stosowania zasady „ssanie zamiast nacisku”.

Filip Żurakowski jest autorem wielu książek na temat zarządzania firmą, przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Z okazji promocji swoich książek występował wielokrotne w telewizji (TVP program I, TVP program II, TV Biznes) oraz w radiu (Polskie Radio Warszawa- różne programy, Radio Szczecin). Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • sprzedaż
 • przedsiębiorczość

Piotr Piotrowski

Piotr Piotrowski

Trener, coach Petra Consulting

Posiada 11 letnie doświadczenie – ponad 6000 godzin szkoleniowych i ok. 6000 godzin pracy terapeutycznej. Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener PTP. Praktykę szkoleniową i psychoterapeutyczną prowadzi od 2005. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie" „Zero obojętności ZOSIA", „Razem w szkole". Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od wielu lat prowadzi działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie, obecnie współtworzy i jest dyrektorem świdnickiego oddziału Europejskiej Fundacji Inicjatyw Psychospołecznych Pro Salute. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • coaching

Jest trenerem i egzaminatorem VCC w obszarach:

 • Trener

Agnieszka Żak

Mediator stały, trenerka Petra Consulting

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, doświadczony mediator stały sądowy z dziesięcioletnim stażem głównie w mediacjach rodzinnych oraz wieloletni trener (biznesowy, umiejętności miękkich). Od 2009 roku zarządza organizacją pozarządową, prowadzi kancelarię prawniczo-mediacyjną oraz jest współtwórcą Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Na co dzień pracuje również z osobami dotkniętymi przemocą, jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego. Ekspert i doradca w wielu projektach związanych zarówno z pomocą dla organizacji pozarządowych oraz z szeroko rozumianym wsparciem społecznym dla rodzin. Wieloletni wykładowca na wielu dolnośląskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W wolnym czasie poszerza swoją wiedzę poprzez szkolenia i staże z różnych dziedzin (mentoring, Terapia Gestalt) tworzy grupy wsparcia dla kobiet. W naszym Regionalnym Ośrodku Mediacyjnym prowadzi mediacje:

 • rodzinne
 • cywilne
 • gospodarcze

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawne aspekty zakładania NGO

 

Jacek Robert Filończyk

Jacek Robert Filończyk

Konsultant - certyfikator i audytor energetyczny, trener ECDL

Doświadczony trener i egzaminator ECDL Core PL-E4499 oraz ECDL E-Citizen PL - ECC1010. Zrealizował ponad 2000 godzin szkoleniowych z zakresu umiejętności komputerowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.  

W obszarze efektywności energetycznej doradza klientom Petra Consulting jak zmniejszyć zużycie energii, jakie środki zastosować, aby mniej zapłacić bez szkody dla poczucia komfortu i jakości środowiska wewnętrznego. Przeprowadza analizy ekonomiczne i finansowe zastosowania źródeł energii odnawialnych. Analizuje opłacalność inwestycji w: kolektory słoneczne, pompy ciepła, wymiany obecnego źródła energii na bardziej wydajne. Przy wciąż wzrastających cenach energii oraz rosnących kosztach utrzymania budynków właściwa ocena oraz zabiegi energetyczne stają się jednym z istotniejszych kierunków rozwoju budownictwa, a fachowa pomoc audytora energetycznego staje się wręcz nieodzowną częścią każdego procesu inwestycyjnego. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, czego przykładem jest udział w programie "Nowy Ekspert", prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii.

W ramach projektów inwestycyjnych opracowywanych przez Petra Consulting:

 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Wykonywanie badań termowizyjnych,
 • Badanie szczelności budynków metodą Blower Door,
 • Wykonywanie audytów energetycznych budynków.